Giải pháp happyCRM phù hợp để áp dụng cho các mô hình:


Doanh nghiệp – Cửa hàng bán lẻ

Doanh nghiệp phân phối

Dịch vụ cá nhân (spa, phòng khám)


Dịch vụ doanh nghiệp (in ấn, luật sư, thiết kế)

Trung tâm đào tạo (ngoại ngữ, tin học, kỹ năng)

Công ty du lịch


Công ty, đại lý bất động sản

Thương mại điện tử

Ngân hàng

 
Hỗ trợ tức thời
Leave a message