Theo dõi cập nhật liên hệ & lịch làm việc của nhân viên kinh doanh một cách tập trung, đảm bảo sự chia sẻ kịp thời, chính xác. Đồng thời cũng phân quyền rõ rệt giữa các cấp quản lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Hỗ trợ tức thời
Leave a message